Bancaire vs. alternatieve financiering: elk project z’n financiering op maat

18/11/2017

Vandaag vindt in het Brusselse Tour & Taxis het jaarlijkse evenement Finance Avenue plaats. Op initiatief van de zakenkranten De Tijd en L’Echo kan iedereen er workshops en infosessies volgen over geldzaken. Een van de thema’s die aan bod komt, is crowdfunding. 

Maar wat is dat nu juist, crowdfunding? Wij zochten het voor u uit en zetten meteen de  verschillende vormen van alternatieve financiering op een rijtje.

Complementariteit in financiering van essentieel belang

De traditionele bancaire financiering vormt nog steeds de grootste financieringsvorm voor ondernemingen. Zo staat er in (september) 2017 voor 128 miljard EUR krediet aan ondernemingen uit.

Dit cijfer wordt mede in de hand gewerkt door de huidige lage rente. De kost van een bancair krediet is voor ondernemers namelijk erg laag: de gemiddelde rente voor een nieuw krediet bedroeg in september 2017 slechts 1,7%.

Bovendien is de weigeringsgraad laag. Banken stellen zich met andere woorden flexibel op bij het toestaan van ondernemingskredieten. Dit toont ook aan dat ondernemers hun kredietdossier goed onderbouwen, zodat ze hun kansen maximaliseren om een bancair krediet te verkrijgen.

Het is echter niet zo dat elke ondernemer én elk project het beste gebaat zijn bij een bancair krediet. De ideale financieringsvorm is er één op maat van de onderneming.

Zeker voor de financiering van starters kan alternatieve financiering een welgekomen optie zijn. Zij hebben namelijk vaak - en zeker in de opstartfase van de onderneming - geen grote terugbetalingscapaciteit of track record, terwijl een grote onderneming toch meestal een lang (bancair) verleden heeft.

Op maat van het bedrijf

Ook binnen alternatieve financiering kan best gekeken worden per project welke financiering de juiste is.

Hieronder zetten we alvast enkele vormen op een rijtje:

Leasing

Leasing wordt in ons land steeds populairder. Zowel gebouwen als productiemachines, kranen, bouwkundig materiaal … kunnen geleased worden.

De totale leasingproductie steeg in 2016 maar liefst 25,2% ten opzichte van 2015.

Meer informatie over leasing op de site van de Belgische Leasingvereniging.

Win-winlening

Verder is er in Vlaanderen ook de win-winlening, waarbij particulieren geld uitlenen aan KMO’s of zelfstandigen die financiële steun kunnen gebruiken. Op die manier kunnen particulieren bijvoorbeeld de zaak van een vriend, familielid of kennis ondersteunen, terwijl KMO’s gemakkelijk kapitaal uit hun directe omgeving kunnen aantrekken.

Voor de bedrijven een mooie manier om aan financiering uit hun naaste omgeving te geraken terwijl de investeerder geniet van een belastingsvoordeel.

De win-winlening heeft ook zijn Waalse tegenhanger, de Prêt Coup de Pouce.

Crowdfunding

Crowdfunding betekent letterlijk ‘funding’ door ‘the crowd’, financiering door het volk dus. De idee is om online geld op te halen bij een grote groep kleine investeerders. Crowdfunding kende de voorbije maanden een lichte stijging in ons land: van 0,0102 miljard EUR in 2015 tot 0,0299 eind 2016.

Bij crowdfunding geldt hetzelfde principe als bij de traditionele financiering: je hebt een goed businessplan nodig om te slagen in je crowdfundingcampagne.  

Het volstaat vaak niet om het achterliggende doel van je crowdfundingproject duidelijk te maken voor het platform waarbij je je project indient. Meestal moet je hierbij ook de nodige aandacht besteden aan de promotie van je project via o.m. sociale media.   

Wie een crowdfundingproject wenst te lanceren, dient dus goed na te denken over zijn/haar doelpubliek en hoe dit publiek te overtuigen. Het is ook belangrijk om hierbij op voorhand goed na te denken over welke vorm van funding het best past best bij je concept en hoe je dit praktisch kan uitwerken.

De vele gezichten van crowdfunding:

  • Donaties & Beloningen

Bij deze vorm van crowdfunding doneren geldschieters een bedrag zonder dat zij hiervoor een bepaalde vergoeding of verloning verwachten. In de praktijk krijgen investeerders meestal een kleine - vaak symbolische -  beloning voor hun bijdrage. Voorbeelden hiervan zijn een boek, downloadlink, toegangsticket tot een evenement, downloadlink…

  • Leningen

Hierbij ontvangen investeerders een periodieke vergoeding voor hun bijdrage. Zij krijgen uiteindelijk dus hun oorspronkelijke investering volledig terugbetaald.

  • Winstdeelname o.b.v. omzet (Revenue Sharing)

Geldschieters ontvangen in dit geval een vergoeding die afhankelijk is van de omzet die wordt gerealiseerd.

  • Aandelenparticipatie (Equity crowdfunding)

Investeerders dragen hier bij tot het gehele kapitaal van de onderneming d.m.v. een aandelenparticipatie. Zij worden vergoed via een mogelijke dividenduitkering.

Meer over: