Centraal Contactpunt

Tijdens de overlegvergadering werd tevens besloten tot de oprichting van een centraal Contactpunt bij Febelfin.

Wanneer een landbouwbedrijf dat financiële moeilijkheden ondervindt door de huidige volatiliteit in de landbouwmarkt, niet tot een goede oplossing komt samen met zijn bankier, dan kan een landbouwbedrijf dat lid is van een landbouworganisatie dit melden aan zijn landbouworganisatie (De Boerenbond, Fédération Wallone de l’Agriculture (FWA), Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en la Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs (FUGEA)).

Een landbouwbedrijf dat geen lid is van een landbouworganisatie kan rechtstreeks contact opnemen met het centraal Contactpunt.

Landbouwbedrijven die lid zijn van een landbouworganisatie :

Landbouwbedrijven die lid zijn van een landbouworganisatie dienen contact op te nemen met hun landbouworganisatie. Wanneer de betrokken landbouworganisatie van oordeel is dat het landbouwbedrijf kampt met een reëel liquiditeits- of solvabiliteitsprobleem en de bank onvoldoende inspanningen heeft geleverd om tot een oplossing te komen, kan ze het centraal Contactpunt bij Febelfin daarvan op de hoogte brengen. Febelfin zal vervolgens contact nemen met de betrokken bank om mogelijke problemen te signaleren en de aandacht van de bank daarop te vestigen. Elke bank beschikt daarvoor over een vast aanspreekpunt dat het dossier opnieuw zal bekijken.

Landbouwbedrijven die geen lid zijn van een landbouworganisatie :

Een landbouwbedrijf dat geen lid is van een landbouworganisatie met een reëel liquiditeits- of solvabiliteitsprobleem, dat na contact te hebben opgenomen met zijn bankier, niet tot een goede oplossing is gekomen samen met zijn bankier, kan rechtstreeks contact opnemen met het centraal Contactpunt bij Febelfin. Febelfin zal vervolgens contact nemen met de betrokken bank om mogelijke problemen te signaleren en de aandacht van de bank daarop te vestigen. Elke bank beschikt daarvoor over een vast aanspreekpunt dat het dossier opnieuw zal bekijken.

Hoe het centraal Contactpunt bereiken?             

Het centraal Contactpunt kan via e-mail of via telefoon bereikt worden.

Tags: