Spreek erover met uw bankier

Landbouwbedrijven die het moeilijk hebben door de huidige volatiliteit op de landbouwmarkt, worden aangemoedigd om (tijdig) contact op te nemen met hun bankier om een grondige analyse van hun financiële toestand en een tijdige bespreking van specifieke en doelgerichte oplossingen mogelijk te maken.

Zelf zullen de banken het initiatief nemen voor een onderzoek van dossiers die mogelijk een probleem kunnen vormen.

Volgende instrumenten kunnen gebruikt worden in geval van liquiditeitsproblemen:

  • een aanvullende financiering

  • een mogelijk uitstel van kapitaalaflossing

  • de verlenging van de looptijd van het krediet

  • een gemengde of alternatieve formule

Aarzel dus niet om contact op te nemen met uw bankier. Een open en transparante houding is hierbij primordiaal. Een bankier die tijdig op de hoogte wordt gebracht van moeilijkheden kan immers vaak nog oplossingen bieden waar nodig. 

Tags: