Kredietaanbod en -vraag

Verscheidene instellingen, waaronder de Nationale Bank van België (NBB), geven cijfers over de omvang en evolutie van kredietverlening aan ondernemingen in België.

Maandelijkse cijfers over het volume aan verstrekte kredieten, de opname binnen bestaande kredietlijnen (aanwendingsgraad) en de rentetarieven zijn te vinden bij het Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen van de NBB.

Trimestriële gegevens vindt u bij de NBB (kredietverlening aan niet-financiële ondernemingen, met uitzondering van zelfstandigen en kredieten van minder dan 25.000 EUR).

Voor een evolutie over een langere periode kunt u eveneens terecht bij de NBB.

Tags: