Kredietvoorwaarden

Via haar Bank Lending Survey (BLS) bevraagt de Europese Centrale Bank (ECB) elk trimester banken in de eurozone over hun beleid inzake kredietvraag en -toekenning en gerelateerde voorwaarden. De resultaten geven aan of financiële instellingen strenger of soepeler zijn geworden of zullen worden bij de toekenning van kredieten.

Update

In het 2de kwartaal van 2016 hebben de banken de criteria voor de toekenning van kredieten aan niet-financiële vennootschappen duidelijk versoepeld. Ook in de eerste drie kwartalen van 2015 waren deze criteria al in aanzienlijke mate versoepeld, waarna ze in het 4de kwartaal van vorig jaar en in het 1ste kwartaal van 2016 stabiel werden gehouden. De ondervraagde banken verwachten in het 3de kwartaal 2016 de criteria opnieuw onveranderd te houden. 

De kredietvraag van de bedrijven is in het 2de kwartaal van dit jaar opnieuw toegenomen, wat het 7de opeenvolgende kwartaal was van accelererende kredietvraag (ononderbroken toename kredietvraag vanaf het 4de kwartaal van 2014). En voor het 3de kwartaal van 2016 wordt weer een (weliswaar lichte) toename van de kredietvraag vanwege de ondernemingen verwacht. 

Bron: website NBB (https://www.nbb.be/doc/dq/bls/nl/developments/bls_update.htm

Tags: