Krediet aan ondernemingen

 • Ook vandaag zorgt de coronacrisis nog steeds bij heel wat mensen voor financiële problemen. Misschien is dat bij jou ook het geval? Hieronder lijsten wij, zowel voor particulieren als ondernemingen, de laatste informatie en mogelijke oplossingen op.

 • De financiële sector heeft verschillende maatregelen getroffen om de economie te ondersteunen in deze moeilijke tijden. Niet alleen voor particulieren, maar ook voor ondernemers. Belangrijk: de periode om een verlenging van het betalingsuitstel van je hypothecair krediet aan te vragen, is intussen afgelopen. Wie vragen heeft over zijn of haar financiële situatie wordt aangeraden contact op te nemen met zijn of haar bank.

   

   

   

 • Bent u een leergierige KMO’er op zoek naar inspiratie? Of deelt u graag ervaringen met experten en collega’s? Dan is de Workshop “Financiering van KMO’s” iets voor u! U krijgt de kans om deel te nemen aan verschillende workshops met thema’s als leasing, bankfinanciering, risicokapitaal en ondersteunende overheidsmaatregelen.
 • De coronacrisis weegt sterk op de economische activiteit. Ondernemingen hebben dan ook minder nood aan kredieten om werkkapitaal en investeringen te financieren. In het derde trimester van 2020 werden opnieuw minder ondernemingskredieten aangevraagd dan in dezelfde periode van 2019. Die daling vertaalde zich ook in de productie van nieuwe kredieten.

 • De coronacrisis treft ook dit najaar heel wat mensen bijzonder hard. Vele ondernemingen lijden omzetverlies of moesten een tweede maal verplicht de deuren sluiten. Tegelijkertijd blijven bepaalde financiële kosten en verplichtingen doorlopen. Voor een onderneming kan het dan ook moeilijk worden om lopende kredieten bij de bank af te lossen.

 • Desondanks minder nieuwe kredietaanvragen, blijven de  kredietvolumes in het tweede kwartaal van 2020  hoger dan in 2019. Dit betekent dat de financiële sector meer dan ooit inzet op de ondersteuning van de reële economie.

 • De federale overheid heeft een garantieregeling geactiveerd voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden en met een looptijd tussen de 12 en 36 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen.

 • Het totale uitstaande bedrag aan opgenomen ondernemingskredieten stond nooit hoger dan de voorbije maanden. In maart 2020 steeg de omloop aan ondernemingskredieten naar 167,6 miljard euro. Ondernemingen gebruiken dus meer dan ooit hun bestaande kredietlijnen.

 • De omloop aan ondernemingskredieten bereikte eind december 2019 een nieuw hoogtepunt, namelijk 163,1 miljard euro.

 • De Belgische banken blijven in het derde trimester van dit jaar aan recordhoogte kredieten verlenen aan ondernemingen. Ook de ondernemingen zelf vroegen veel krediet aan: het voorbije trimester bijna 12% meer dan het jaar ervoor. De banken accepteerden de meeste kredietaanvragen: de weigeringsgraad ligt hierdoor historisch laag. Dat blijkt uit de Febelfin kredietbarometer.

Pagina's