Reputatie & vertrouwen

 • De algemene tendens is duidelijk: ondanks de sputterende economie blijven KMO’s over het algemeen positief ingesteld. Er zijn wel nog enkele aandachtspunten. Dat blijkt uit de KMO-Barometer van UNIZO, die peilde naar de verwachtingen bij ruim 2000 ondernemers.

 • Landbouwbedrijven die het moeilijk hebben wegens de huidige volatiliteit op de landbouwmarkt, worden aangemoedigd om (tijdig) contact op te nemen met hun bankier om een grondige analyse van hun financiële toestand en een tijdige bespreking van specifieke en doelgerichte oplossingen mogelijk te maken. Zelf zullen de banken het initiatief nemen voor een onderzoek van dossiers die mogelijk een probleem kunnen vormen.

  Van volgende instrumenten kan worden gebruik gemaakt in geval van liquiditeitsproblemen:

  • een aanvullende financiering
  • een mogelijk uitstel van kapitaalaflossing
  • de verlenging van de looptijd van het krediet
  • een gemengde of alternatieve formule

  Aarzel dus niet om contact op te nemen met uw bankier. Een open en transparante houding is hierbij primordiaal. Een bankier die tijdig op de hoogte wordt gebracht van moeilijkheden kan immers vaak nog oplossingen bieden waar nodig. 

 • De banksector is er zich van bewust dat de vele veranderingen op de landbouwmarkt heel wat uitdagingen meebrengen voor de landbouwsector, in het bijzonder voor de zuivel- en varkensvleesproducenten. Hij besteedt dan ook aandacht aan de algemene financiële toestand en liquiditeitspositie van de landbouwbedrijven. Daarbij wordt de situatie van elk bedrijf afzonderlijk bekeken om een oplossing te kunnen bieden voor de eventuele liquiditeitsproblemen waarmee een bedrijf wordt geconfronteerd. 

 • In tegenstelling tot vorige jaren, zijn de Europese bankiers minder optimistisch over de kansen op economisch herstel in Europa. Wel gaan ze ervan uit dat hun instelling het in financieel opzicht beter zal doen in 2015 niettegenstaande de lage rentetarieven. Opvallend is ook dat de bankiers een versoepeling van het kredietbeleid voor de meeste sectoren in het vooruitzicht stellen, vooral dan ten gunste van KMO’s.