E-invoicing in België : een exact beeld met uw hulp

09/01/2017

De Belgische overheid werkt al enkele jaren aan de potentiële ontwikkeling van e-invoicing. Maar hoever staan de Belgische ondernemingen vandaag met e-invoicing? Hoeveel en welke bedrijven factureren al elektronisch aan hun klanten? Welke systemen gebruiken ze daarvoor? Vinden ze e-facturatie kostenbesparend? met uw hulp kunnen we al deze vragen beantwoorden. 

Wat is e-invoicing? 

De term e-invoicing staat voor elektronisch factureren. Het is snel, eenvoudig, efficiënt voordelig en duurzaam. U hoeft bovendien geen IT-specialist te zijn om te e-factureren want voor iedere onderneming bestaat er een oplossing. 

Meer informatie hieromtrent kan u terugvinden op de website van e-factuur

In kaart brengen van e-invoicing

Het Agentschap voor aministratieve vereenvoudiging en VBO is benieuwd naar uw mening over e-invoicing. Daarom organiseren ze een grootschalige enquête over e-invoicing bij ondernemingen e.a.

U kan de enquête invullen via volgende link en dit uiterlijk tegen 16 januari 2017. 

http://www.vbo-feb.be/actiedomeinen/economie--conjunctuur/digitale-econo...

Meer over: