Desinvesteren om kasmiddelen vrij te maken

Dit kan door activa te verkopen die bedrijfsmatig niet nodig zijn, zoals:

  • gronden en/of gebouwen die niet nodig zijn voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteit
  • licenties en/of patenten
  • voorraden
  • niet-commerciële vorderingen
  • beleggingen, ...

U kunt ook overwegen om gezonde activiteiten te verkopen waarvan de omvang onvoldoende is om competitief te zijn of te blijven.

 

Tags: