Notionele intrestaftrek berekenen

Alle vennootschappen waarop de vennootschapsbelasting van toepassing is, kunnen notionele intresten aftrekken. Dit zijn fictieve intresten die niet in de resultatenrekening staan (in tegenstelling tot de financiële kosten).

Indien uw onderneming middelen moet vrijmaken om rendabele activiteiten, kernactiviteiten of verdere groei te ondersteunen, kunt u overwegen om te desinvesteren.

 

Tags: