Voorraden beheren en optimaliseren

U kunt de efficiëntie van het voorraadbeheer voor grondstoffen, half-afgewerkte of afgewerkte producten meten aan de hand van deze berekening:


( Voorraad (of deel voorraad) / kost van verkochte goederen) * 365 dagen = aantal dagen

Deze verhouding geeft het aantal dagen voorraad weer.

Dit kunt u vergelijken met andere ondernemingen in uw sector of vergelijkbare bedrijven via uw ondernemingsdossier bij de NBB. Dat dossier bevat verschillende financiële ratio's, waaronder de rotatie van de voorraad handelsgoederen, grond- en hulpstoffen en de rotatie van de voorraad goederen in bewerking en gereed product.

Hou ook rekening met de mogelijke invloed van wisselkoersschommelingen bij aan- en/of verkopen in vreemde valuta (bijv. uw onderneming koopt aan in USD en verkoopt in EUR).

 

Tags: