Kasmiddelen optimaliseren

Een goed beheer van kasmiddelen, leverancierskrediet en betalingstermijnen voor klanten is cruciaal om een optimale liquiditeitspositie na te streven. Klanten 90 dagen betalingsuitstel geven terwijl u leveranciers contant moet betalen zonder korting, houdt risico's in voor uw onderneming. Door het voorfinancieren van leveranciers beperkt u uw kasmiddelen en ook de groeimogelijkheden van uw onderneming.

liquiditeiten beheren en optimaliseren

U kunt het beheer van de kasmiddelen van uw onderneming optimaliseren door:

  • betalingstermijnen voor klanten zo kort mogelijk te houden en optimale termijnen af te spreken met leveranciers, rekening houdend met eventuele kortingen bij contante betaling.
  • de kredietwaardigheid van klanten te evalueren op een continue basis. Via een kredietverzekering kunt u zich eventueel verzekeren tegen het risico van niet-betaling door klanten. U kunt eveneens uw klantenvorderingen laten innen, verzekeren en/of financieren via factoring.
  • de voorraden optimaal te laten roteren.
  • activa te verkopen die niet nodig zijn voor de bedrijfsvoering.
  • de winstgevendheid van uw onderneming te optimaliseren (de ratio's netto opbrengst/omzet; netto-opbrengst/totale activa; netto-opbrengst/eigen vermogen verbeteren).
  • een goede financieringsmix na te streven en autofinanciering op te nemen in de strategie en financiële planning van uw onderneming.

U kunt de kosten van een kaskrediet en leverancierskrediet vergelijken via deze tool. Zo kunt u afwegen of u beter opteert voor contante betaling met korting en daarbij gebruik te maken van uw kaskrediet, of beter gebruik maakt van een leverancierskrediet.

Werkkapitaal simuleren

Voorraden beheren en optimaliseren

Notionele intrestaftrek berekenen

Desinvesteren om kasmiddelen vrij te maken