Praat erover met uw bankier

05/02/2018

Banken bieden hulp aan ondernemers in moeilijkheden

De bankensector is er zich van bewust dat ook ondernemers te goeder trouw in de problemen kunnen komen, bijvoorbeeld omwille van langdurige wegenwerken in de straat van de onderneming of debiteuren die in faling gaan. 

 

De sector onderstreept het belang van een tijdig contact met de bankier om de algemene financiële toestand en liquiditeitspositie van de ondernemer te beoordelen. Hoe sneller deze op de hoogte is van eventuele problemen, hoe eerder een op maat gemaakte oplossing kan bekomen worden. Een late toenadering bemoeilijkt de mogelijkheden om tot een oplossing te komen.

 

Praat erover met uw bankier

Ondernemers worden aangemoedigd om contact op te nemen met hun bankier voor een grondige analyse van hun financiële toestand van zodra zij moeilijkheden ondervinden om te voldoen aan hun financiële verbintenissen. Het vroegtijdig contacteren van de bank is cruciaal voor het bereiken van een specifieke en doelgerichte oplossing.

 

De bank beschikt over de volgende tools om eventuele problemen het hoofd te bieden:

  • Een aanvullende financiering
  • Een mogelijk uitstel van kapitaalaflossing
  • De verlenging van de looptijd van het krediet
  • Een gemengde of alternatieve formule

Hoe sneller het contact met uw bankier plaats vindt, hoe groter de kans dat er nog een oplossing kan gevonden worden voor de moeilijkheden waarin u zich bevindt. Een eerlijke, open, en transparante houding is essentieel om een passende maatregel, toegespitst op uw persoonlijke situatie, te kunnen bepalen.

Meer over: