Uitstaand bedrag krediet aan ondernemingen bereikt recordbedrag van 145,5 miljard EUR

13 december 2017

Een goed kredietdossier is altijd belangrijk, ook als het economisch goed gaat

Nooit eerder stond er zoveel krediet aan ondernemingen uit als eind september 2017: de omloop aan ondernemingskredieten steeg tot 145,5 miljard EUR. Tegenover een jaar eerder is dat een toename van 6,4%.

De voorbije maanden stijgt het ondernemersvertrouwen. Dat vertaalt zich in meer aanvragen voor ondernemerskredieten, zowel in aantal (5%) als bedrag (0,5%).

Deze lijn wordt echter niet doorgetrokken naar de verstrekte kredieten. Het aantal nieuw verstrekte kredieten daalde met 4,1% tegenover hetzelfde trimester vorig jaar. Het bedrag daalde met 3%.

De weigeringsgraad lag dan ook wat hoger in het derde trimester van 2017 dan in de voorbije drie maanden. Traditioneel gezien ligt de weigeringsgraad in het derde trimester steeds op het hoogste peil van het jaar.

Dat blijkt uit de driemaandelijkse Kredietbarometer van Febelfin over kredieten aan ondernemingen.

Deze cijfers tonen het belang aan van een goed onderbouwd kredietdossier, ook wanneer het economisch goed gaat. Op die manier kan een ondernemer ook zelf zijn kansen maximaliseren om zijn onderneming te kunnen opstarten of te laten groeien. Op de website www.financieringvanondernemingen.be vindt u een handige checklist die u helpt uw kredietdossier op te zetten.

Kredietportefeuille kent hoogtepunt

In september 2017 bereikte het uitstaande bedrag aan ondernemingskredieten een nieuw hoogtepunt van 145,5 miljard EUR.

Ondernemingen benutten hun bestaande kredietlijnen

In vergelijking met de voorgaande jaren maken de ondernemingen in het derde trimester van 2017 nog steeds intensief gebruik van hun bestaande kredietlijnen.

De aanwendingsgraad van toegestane kredieten aan niet-financiële vennootschappen ligt met 72,4% op het op twee na hoogste niveau sinds het eerste trimester van 2013.

Dit hoge percentage is voornamelijk te verklaren doordat de grote ondernemingen meer gebruik maken van de hen toegekende kredieten.

Bron: Centrale voor krediet aan ondernemingen (CKO) / Nationale Bank van België (NBB)

Aanwendingsgraad van de toegestane kredieten per type vennootschap (in %)

 

2016Q3

2016Q4

2017Q1

2017Q2

2017Q3

Micro vennootschappen

-

82,4

82,0

83,0

82,9

Kleine vennootschappen

84,0

83,8

82,9

83,5

83,2

Middelgrote vennootschappen

73,7

72,2

72,6

72,8

72,4

Grote vennootschappen

51,0

54,5

55,7

55,8

54,9

Bron: Centrale voor krediet aan ondernemingen (CKO) / Nationale Bank van België (NBB).

Ondernemingen kiezen steeds vaker voor een krediet op lange(re) termijn. Zo kunnen ze langere tijd genieten van de lage rente op ondernemingskredieten.

Dat verklaart meteen waarom de totale kredietomloop nog steeds kan stijgen bij een meer gematigde kredietproductie.

Bron: Nationale Bank van België (NBB)

Kredietvraag stijgt terwijl de nieuw verstrekte kredieten dalen

De aangevraagde kredieten evolueerden als volgt in het derde trimester van 2017 tegenover hetzelfde trimester van 2016:

  • een stijging van 5% voor het aantal aangevraagde kredieten
  • een toename van 0,5% voor het corresponderende bedrag

De evolutie van de nieuwe verstrekte kredieten in het derde trimester van 2017 ten opzichte van hetzelfde trimester van het voorgaande jaar is als volgt:

  • een daling van 4,1% voor het aantal nieuw verstrekte kredieten
  • een afname van 3% voor het bijhorende bedrag

Perceptie van kredietbelemmering is stabiel

De weigeringsgraad van het derde trimester van 2017 ligt hoger dan het niveau van het derde trimester van de periode 2014 tot 2016, maar lager dan in de jaren 2010, 2012 en 2013.

Deze cijfers komen niet geheel overeen met de resultaten van de kwartaalenquête m.b.t. de perceptie van de kredietbelemmering door de ondernemingen, en de Bank Lending Survey.

Uit de twee enquêtes van de Nationale Bank van België (NBB) bleek enerzijds dat de banken aangaven hun kredietverleningscriteria in het derde trimester van 2017 te stabiliseren, en anderzijds dat de Belgische ondernemers lieten optekenen een stabilisering te ervaren in de kredietbelemmeringen.

In oktober 2017 beschouwden 6,7% van de ondernemers de kredietvoorwaarden als ongunstig. Dit percentage bevindt zich nog steeds op een zeer laag niveau, zeker in vergelijking met vroegere jaren.

Bron: Nationale Bank van België (NBB)

Een daling op de bovenstaande grafiek geeft een verbetering weer in de perceptie van de kredietbelemmeringen. Hoe lager de curve, hoe minder kredietbelemmeringen de ondernemers ervaren.

Lage rentetarieven blijven kredietverlening ondersteunen

De gemiddelde rente op nieuwe bedrijfskredieten bleef in september 2017 ongewijzigd op 1,67%1. De lage rentetarieven blijven op die manier de kredietgroei ondersteunen.

Bron: Nationale Bank van België (NBB)

Meer informatie

Meer informatie kan verkregen worden bij Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin, op het persnummer 02 507 68 31 of via e-mail press@febelfin.be.

Een overzicht van deze en andere cijfers kunt u terugvinden op de website www.financieringvanondernemingen.be.


1 Bron: Trimestrieel overzicht Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen, NBB

Meer over: