Verleent het Platform Financiering van ondernemingen zelf kredieten of financieringen?

Zelf verleent het Platform geen krediet noch financiering aan ondernemingen. Het Platform is bedoeld om ondernemingen te helpen in hun zoektocht naar externe financiering in het kader van een startfase, een investering, een uitbreiding of een overname, alsook bij de voorbereiding van een krediet- of financieringsaanvraag.

Het Platform Financiering van ondernemingen werd in het voorjaar 2010 opgericht door Febelfin, de Belgische Federatie van de financiële sector, en een aantal andere partners om de dialoog tussen de ondernemers, hun adviseurs en de sector te bevorderen. De heer Luc Vansteenkiste is aangewezen als onafhankelijk voorzitter van het Platform.

De ondernemingen kunnen terecht op de website van het Platform met hun vragen omtrent hun financieringsbehoeften en de mogelijke formules op dat gebied en voor de indiening van hun kredietaanvraagdossier : ze vinden er informatie en advies omtrent financiering en meer bepaald kredieten. Op die manier kan een onderneming zich een beeld vormen van de verschillende financieringsvormen en een online gids raadplegen van het begin tot het einde van de voorbereiding van haar kredietdossier. Ook kan ze daar terecht voor meer algemene informatie over kredieten in België en de overheidssteunmaatregelen. Op de website kunnen ook vragen worden gesteld aan het Platform.