Volume ondernemingskredieten op historisch hoogtepunt in mei 2013 (Observatorium NBB)

01/07/2013

De omloop van de kredieten die de Belgische niet-financiële vennootschappen bij de in België gevestigde banken eind mei 2013 hadden opgenomen bereikte een bedrag van 119.813 miljoen EUR (historisch hoogtepunt), of precies evenveel als eind april 2013.

Over de eerste 5 maanden van het jaar, nam het kredietvolume toe met 2.832 miljoen EUR, of + 2,42 %.
Over een jaar bekeken (mei 2013 t.a.v. mei 2012) was de toename beperkter : + 1.067 miljoen EUR, of + 0,90 %. De reden daarvan is dat er zich in het tweede semester van 2012 een hapering in de kredietomloop aan de bedrijven heeft voorgedaan, die naar alle waarschijnlijkheid mee in de hand werd gewerkt door de uitgesproken conjunctuurverzwakking.

Bron: Observatorium voor krediet aan niet-financiële ondernemingen.

Het Observatorium voor krediet aan niet-financiële ondernemingen bij de NBB dat maandelijks gegevens bekend maakt m.b.t. de evolutie van het uitstaand volume kredieten aan ondernemingen.

Meer over: