Waalse regering ontwikkelt twee nieuwe websites voor kmo’s in Wallonië

12 juni 2017

Met twee nieuwe websites, infos entreprises, een informatieve website voor ondernemers en chèques entreprises, het digitale loket voor ondernemingscheques, wil de Waalse regering alle informatie verzamelen voor ondernemers die ze kunnen gebruiken om hun onderneming op te richten, te beheren en te ontwikkelen.

Beide initiatieven kaderen in het hervormingsbeleid van de Waalse regering en moeten de groei in Wallonië stimuleren.

De banksector heeft zich in 2016, via het Bankcharter, geëngageerd om de inspanningen te ondersteunen die de Waalse overheden leveren om de economische activiteit te ondersteunen. De focus ligt daarbij voornamelijk op “Financiering van Ondernemingen”.

Infos-entreprises.be

Kmo’s zorgen voor ontwikkelingskansen en werkgelegenheid in Wallonië. Ze zijn goed voor maar liefst meer dan 98% van het economische weefsel in Wallonië.

In het kader van de nieuwe initiatieven om de ondersteuning van de Waalse kmo’s duurzaam te verbeteren, heeft de Waalse regering de website infos-entreprises.be volledig vernieuwd. Hier vinden Waalse ondernemers informatie over hoe ze hun bedrijf kunnen oprichten, beheren en verder uitbouwen.

De website bevat een handig stappenplan voor de oprichting van een onderneming en heel wat informatie over opleidingen, subsidies en kantoormogelijkheden. Daarnaast wordt ook het beheer van de onderneming belicht: financiering, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, personeel en verzekeringen.

Ten slotte komt ook aan bod hoe ondernemers hun bedrijf verder kunnen ontwikkelen via onderzoek en ontwikkeling, innovatie, overheidsopdrachten en digitalisering.

Chèques-entreprises.be

Naast een volledige hernieuwing van de site infos-entreprises.be, lanceert de Waalse regering ook een website voor de verschillende hulplijnen aan ondernemingen. Voortaan worden alle subsidies voor opleiding, consulting en coaching verzameld in eenzelfde portefeuille van ondernemingscheques. De ondernemingen kunnen hun portefeuille raadplegen via één digitaal loket, chèques-entreprises.be.

Met de ondernemingscheques wil Wallonië tegemoetkomen aan de vraag om vereenvoudiging. Ze moeten een toegevoegde waarde creëren voor de Waalse economie, meer bepaald op het gebied van: werkgelegenheid, ontwikkeling van goederen en diensten en vernieuwing.

Alle oprichters van ondernemingen en kmo’s komen in aanmerking voor ondernemingscheques. Toch werden er een aantal bevoorrechte doelgroepen bepaald: studenten-ondernemers, starters, micro-ondernemingen en ondernemingen in groeitraject.

Vijf pijlers

De ondernemingscheques zijn ingedeeld volgens vijf pijlers: oprichting, vernieuwing, digitalisering, internationalisering en overdracht. De cheques voor oprichting kunnen worden ingezet voor opleiding, consulting en coaching van de ondernemers bij de opstart van hun bedrijf.

De ondernemingscheques voor vernieuwing ondersteunen de onderneming op het gebied van technologie, intellectuele eigendom en operationele uitmuntendheid. Deze laatste cheque is bedoeld om de hele bedrijfswerking van de onderneming te verbeteren.

De ondernemingscheque voor digitale transformatie dient voor de begeleiding van de digitale ontwikkeling van de onderneming en cybersecurity.

De ondernemingscheques voor internationalisering kunnen onder andere worden gebruikt bij de lancering van producten op een internationale markt, begeleiding bij internationale samenwerking en taalopleidingen.

De ondernemingscheque voor overdracht dekt alle kosten die verbonden zijn aan de analyse van de verkoop of overname van een onderneming, zoals de onderneming waarderen, een overnemer zoeken en een verkoopovereenkomst opstellen.

Ten slotte hebben ondernemingen ook recht op energiecheques.

Meer weten?

Verder informatie vindt u op infos-entreprises.be en cheques-entreprises.be.

Meer over: